Υπάρχουν απαιτούμενα πεδία σε αυτή τη φόρμα σημειωμένα με .